RSS

Kangur Konkurs Wyniki 2007

Czytasz wypowiedzi wyszukane dla frazy: Kangur Konkurs Wyniki 2007


Temat: Kronika docenionych Żorzan
Żorzanin laureatem Kangura 2007!
30 maj 2007

Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny" jest stowarzyszenie "Kangourou Sans Frontières" z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach. 15 marca do konkursu matematycznego w okręgu katowickim zgłosiło się 24 780 uczniów z 929 szkół. W maju zostały ogłoszone wyniki. Laureatem konkursu jest Łukasz Grobert, uczeń klasy VI b Szkoły Podstawowej nr 15 w Żorach.

Ten trzynastolatek już od kilku lat brał udział w tym konkursie i co roku otrzymywał wyróżnienia. Tegoroczny wynik (141,25 pkt.) zapewnił mu wysokie miejsce na liście zwycięzców. Nagrodą jest kilkudniowy pobyt w Budapeszcie.

[center]<<< odwiedź newsa >>> [/center]

Temat: Świadectwa
Zachowanie: wzorowe

Religia: 6
Język polski: 4
Język angielski (zakres rozszerzony): 5
Język niemiecki: 5
Historia: 4
Wiedza o społeczeństwie: 5
Wiedza o kulturze: 5
Matematyka (zakres rozszerzony): 6
Fizyka i astronomia (zakres rozszerzony): 6
Chemia: 5
Biologia: 5
Geografia (zakres rozszerzony): 3
Podstawy przedsiębiorczości: 5
Technologia informacyjna: 6
Wychowanie fizyczne: 5
Przysposobienie obronne: 5

Średnia na koniec liceum: 5,0
Czerwony pasek: Tak
Tytuł Honorowego Absolwenta (5 osób ze szkoły)

Indywidualny program lub tok nauki: Indywidualny program nauki z matematyki i informatyki (technologii informacyjnej) w roku szkolnym 2006/2007 (ale z informatyki bardzo szybko zrezygnowałem)

Szczególne osiągnięcia: Udział w II etapie XV Olimpiady Informatycznej, 16. miejsce w wojewódzkim finale XLIX Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych, Udział w III etapie Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich-Matematyka (dostałem się do finału, ale świadectwo pisali wcześniej), Udział w ogólnopolskich konkursach: Alfik Matematyczny, Kangur Matematyczny - więcej nie zmieścili Nie napisali przede wszystkim o 3. miejscu w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym. O wynikach z poprzednich lat nie wspominając.

Temat: Lwiątko

Nie wiecie jak taki wynik ma się do kangura matematycznego
nie rozumiem, po co takie porównanie... porównywac należy wynik w skali innych uczestników a nie do innego konkursu z innej dziedziny...

[ Dodano: 2007-05-31, 00:45 ]Temat: Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny 2007"
Kangur 2007 odbędzie się
15 marca 2007 roku

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny"

Zasady i cel Konkursu

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy trzeciej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach.
Rozgrywany jest pięciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:

"Maluch"
klasy 3 i 4 szkół podstawowych;

"Beniamin"
klasy 5 i 6 szkół podstawowych;

"Kadet"
klasy I i II gimnazjów;

"Junior"
klasy III gimnazjów, I liceów i techników,
I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;

"Student"
klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.
Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.
W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.
Temat: Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny 2007"
Przykładowe zadania

--------------------------------------------------------------------------------

Maluch 2006

3 pkt

W czasie obozu matematycznego w Zakopanem przewidziana jest wycieczka na szczyt Giewontu. Droga na szczyt zajmuje 3 godziny. Przewiduje się półgodzinny pobyt na szczycie. Zejście zajmuje 2 godziny i trzydzieści minut. O której godzinie najpóźniej trzeba wyruszyć na tę wycieczkę, aby zdążyć na obiad, który jest planowany na godzinę 15:00?

A) 8:00. B) 8:30. C) 9:00. D) 9:30. E) 10:00.

4 pkt

Po jednej stronie ulicy Długiej stoją domy ponumerowane kolejnymi liczbami nieparzystymi od 1 do 19, a po drugiej stronie domy ponumerowane kolejnymi liczbami parzystymi od 2 do 14. Ile domów jest przy ulicy Długiej?

A) 8. B) 16. C) 17. D) 18. E) 33.

5 pkt

Pewnego roku w marcu było 5 poniedziałków. Który dzień tygodnia nie mógł w tym miesiącu wystąpić 5 razy?
A) Sobota. B) Niedziela. C) Wtorek. D) Środa. E) Czwartek.

Beniamin 2006

3 pkt

Jeżeli 3×2006=2005+2007+a, to liczba a jest równa

A) 2003. B) 2004. C) 2005. D) 2006. E) 2007.

4 pkt

Samochód jedzie ze stałą prędkością 25 metrów na sekundę. Ile kilometrów przejedzie w czasie jednej godziny?

A) 100. B) 90. C) 80. D) 75. E) 50.

5 pkt

Sznurek o długości 15 dm został podzielony na możliwie największą liczbę kawałków, z których każdy ma długość wyrażoną inną całkowitą liczbą decymetrów. Ilu cięć sznurka dokonano?

A) 3. B) 4. C) 5. D) 6. E) 15.

Kadet 2006

3 pkt

W wyniku ankiety przeprowadzonej z udziałem 2006 uczniów stwierdzono, że 1500 spośród nich uczestniczyło w konkursie ,,Kangur Matematyczny'', a 1200 w konkursie języka angielskiego. Ilu uczestników ankiety brało udział w obydwu konkursach, jeżeli wiadomo, że 6 ankietowanych nie wzięło udziału w żadnym z tych konkursów?

A) 300. B) 500. C) 600. D) 700. E) 1000.

4 pkt

Mirek, Mietek i Piotr zbierali pieniądze na zakup namiotu. Mirek dał 60% potrzebnej kwoty, Mietek dał 40% pozostałej części. Piotr dołożył brakujące 30 zł. Ile kosztował namiot?

A) 50 zł. B) 60 zł. C) 125 zł. D) 150 zł. E) 200 zł.

5 pkt

Ile trójkątów równoramiennych o polu równym 1 ma bok długości 2?

A) 0. B) 1. C) 2. D) 3. E) 4.